Restant betaling

Het restantbedrag dient 7 weken voor vertrek bij ons te zijn voldaan. De exacte datum staat vermeld op uw factuur. Hier sturen wij geen herinnering van. U dient deze datum zelf in de gaten te houden. 

Laatste update op 01.05.2021 door staesit.

Ga terug